Pszczele miodki
Trzy pszczoły potrzebują pomocy. Przeciągnij miodki w odpowiednie miejsca tak, aby ich ilość pasowała do zapisanych liczb.