Porządkowanie klocków
Przeciągnij klocki do pudełek o odpowiadających im kolorach. Zaczynamy?