Poziom: ŚREDNIAKI
Memory: Smoki
Znajdź takie same obrazki. Klikaj kartoniki. Szukamy?