Literowanie na ekranie
Czy potrafisz przeliterować te słowa? Przeciągaj palcem litery tak, aby prawidłowo podpisać obrazek.