SZUKAJ:
Poziom: STARSZAKI
Zimowe literowanie
Czy potrafisz przeliterować te słowa? Przeciągaj palcem litery tak, aby prawidłowo podpisać obrazek.